Start | Mapa

Personel

Bogdan de Barbaro
 
Profesor doktor habilitowany nauk medycznych. Absolwent Wydzia?u Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie w 1973 roku. Kierownik Zak?adu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiello?skiego. Specjalista psychiatrii. Certyfikat psychoterapeuty i superwizora Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zainteresowania zawodowe: terapia rodzin w schizofrenii, postpsychiatria.

Ilona Ko?bik
 
Magister psychologii. Absolwent kierunku psychologii Wydzia?u Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Jagiello?skiego w 1975 roku. Specjalista psychologii klinicznej doros?ych; certyfikat psychoterapeuty i superwizora Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego; licencjat psychoterapeuty i superwizora Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Zainteresowania zawodowe: psychoterapia indywidualna nerwic i zaburze? osobowo?ci oraz terapia rodzin.
 
Mariusz Furga?
 
Doktor nauk medycznych. Absolwent Wydzia?u Lekarskiego Uniwersytetu Jagiello?skiego w 1994 roku. Adiunkt Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiello?skiego. Specjalista psychiatrii. Certyfikat psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zainteresowania zawodowe - psychoterapia indywidualna i rodzinna, badania nad rodzinnymi uwarunkowaniami zaburze? psychosomatycznych.
 
Bernadetta Janusz
 
Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii i etnologii. Absolwent kierunku psychologii Wydzia?u Filozoficznego Uniwersytetu Jagiello?skiego w 1997 roku oraz kierunku etnologii Wydzia?u Historycznego w 2001 roku. Specjalista psycholog kliniczny. Certyfikat psychoterapeuty i superwizora Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zainteresowania zawodowe: psychoterapia indywidualna i terapia par, antropologia kulturowa, rola rytua?ów we wspó?czesno?ci.
 
Katarzyna Gdowska
 
Magister psychologii. Absolwent kierunku psychologii Wydzia?u Filozoficznego Uniwersytetu Jagiello?skiego w 2001 roku. Specjalista psycholog kliniczny. Certyfikat psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zainteresowania zawodowe: psychoterapia par, psychoterapia indywidualna.
 
Jakub Bobrzy?ski
 
Specjalista psychiatra. Absolwent Wydzia?u Lekarskiego Uniwersytetu Jagiello?skiego w 2004 roku. Certyfikat psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zainteresowania zawodowe: psychiatria transkulturowa.
 
Izabela Janeczek
 
Magister historii. Absolwent Wydzia?u Historycznego Uniwersytetu Jagiello?skiego w 2002 roku. Starszy referent w Zak?adzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiello?skiego.

Martyna Chwal

Magister psychologii, Absolwentka kierunku psychologii Wydzia?u Filozoficznego Uniwersytetu Jagiello?skiego w 2010 roku, Doktorantka Wydzia?u Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiello?skiego, w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego atestowanego przez Polskie Towarzywstwo Psychiatryczne. Zainteresowania zawodowe: psychoterapia rodzin i par, psychoterapia indywidualna. 

Joanna Jurek

Magister psychologii, Absolwentka kierunku psychologii Wydzia?u Filozoficznego Uniwersytetu Jagiello?skiego w 2010 roku, Doktorantka Wydzia?u Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiello?skiego, w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego atestowanego przez Polskie Towarzywstwo Psychiatryczne.

Natalia Czapnik - Kostanek

Magister psychologii. Absolwent kierunku psychologii Wydzia?u Filozoficznego Uniwersytetu Jagiello?skiego w 2009 roku. W trakcie ca?o?ciowego szkolenia przygotowuj?cego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Certyfikowany Terapeuta ?rodowiskowy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zainteresowania zawodowe: psychoterapia indywidualna, par, grupowa.

Osoby zwi?zane prac? z Zak?adem Terapii Rodzin:
Lucyna Dro?d?owicz
Przemys?aw Budzyna Dawidowski
Piotr Czy?
Edyta Dembi?ska
Jacek D?biec
Beata Grzejdziak
Maja Ludwikowska
Ryszard Matl?g
Krystyna Ostoja – Zawadzka
Ma?gorzata Wajda
Bart?omiej Walczy?ski
Szanowni Państwo,
W imieniu "trzech sekcji" zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w konferencji Zaburzenia osobowości w praktyce klinicznej.

Czytaj dalej »