Start | Mapa

Działalność naukowa

Realizowane granty i programy naukowe

W planie:

Praca doktorska Jakuba Bobrzyńskiego na temat uwarunkowań kulturowych leczenia psychiatrycznego (na przykładzie uchodźców tybetańskich z Chin do Indii(na przykładzie uchodźców tybetańskich z Chin do Indii)

Praca doktorska Joanny Ślusarczyk na temat problemów seksualnych osób leczonych z powodu schizofrenii.

Publikacje książkowe, redakcje książek

(red.) de Barbaro B.: Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Wydawnictwo Collegium Medicum UJ, Kraków 1994, dodruk: 1997 oraz 1999 (w Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego).

(red.) Bomba J., de Barbaro B.: Psychiatria amerykańska lat dziewięćdziesiątych. Wydawnictwo Collegium Medicum UJ, Kraków 1995.

(red.) de Barbaro B., Górniak L.: Mediolańska szkoła terapii rodzin. Wydawnictwo Collegium Medicum UJ, Kraków 1995.

de Barbaro B.: Pacjent w swojej rodzinie. PWN - Springer, Warszawa 1997.

de Barbaro B. (red.): Schizofrenia w rodzinie. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999.

(red.) Bomba j., de Barbaro B.: Schizofrenia: różne konteksty - różne terapie. Tom 2. Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków 2002.

de Barbaro B., Namysłowska I.: Terapia rodzin w psychiatrii. Rozdział w: A. Bilikiewicz, St. Pużyński, J. Rybakowski, J. Wciórka: "Psychiatria", Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2003, t. III, s. 264-286.

de Barbaro, B., Psychiatria a religia. Rozdział w książce "Psychiatria". Rozdział w: A. Bilikiewicz, St. Pużyński, J. Rybakowski, J. Wcióka: "Psychiatria", Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2003, t. III, s. 551-563.

(red.) Józefik B., de Barbaro B.: Terapia rodzin a perspektywa feministyczna. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.

de Barbaro B., Ostoja - Zawadzka K., Cechnicki A.: Możesz pomóc. Poradnik dla rodzin pacjentów chorych na schizofrenię i zaburzenia schizotopowe. Wyd. II poszerzone i zmienione. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.

Furgał M, Biologiczne metody leczenia zaburzeń psychicznych. w: Janusz Heitzman (red.) Psychiatria. Podręcznik dla studiów medycznych, 2007, PZWL, Warszawa Mariusz Furgał, Psychoterapia. w: Heitzman J. (red.) Psychiatria. Podręcznik dla studiów medycznych, 2007, PZWL, Warszawa Biological treatment

Furgał M, Rehabilitacja w psychiatrii. w: Heitzman J. (red.) Psychiatria. Podręcznik dla studiów medycznych, 2007, PZWL, Warszawa Rehabilitation in psychiatry

Furgał M, Samobójstwa. w: Heitzman J. (red.) Psychiatria. Podręcznik dla studiów medycznych, 2007, PZWL, Warszawa Suicides

Furgał M, Psychozy schizofreniczne i zaburzenia podobne do schizofrenii. w: Heitzman J. (red.) Psychiatria. Podręcznik dla studiów medycznych, 2007, PZWL, Warszawa Schizophrenias and schizophrenia-like disorders

Furgał M, Zespoły urojeniowe i halucynozy. w: Heitzman J. (red.) Psychiatria. Podręcznik dla studiów medycznych, 2007, PZWL, Warszawa Delusional disorders and halucinoses

Furgał M, Heitzman J., Stany nagłe w psychiatrii. w: Heitzman J. (red.) Psychiatria. Podręcznik dla studiów medycznych, 2007, PZWL, Warszawa Emergencies in psychiatry

Furgał M, Heitzman J., Pilecki M, Gierat B., Zaburzenia psychiczne w chorobach somatycznych. w: Heitzman J. (red.) Psychiatria. Podręcznik dla studiów medycznych, 2007, PZWL, Warszawa Mental disorders in somatic diseases

Heitzman J., Furgał M., Pilecki M., Etiologia, patogeneza i epidemiologia zaburzeń psychicznych. w: Heitzman J. (red.) Psychiatria. Podręcznik dla studiów medycznych, 2007, PZWL, Warszawa Etiology, pathogenesis ad epidemiology of mental disorders

Publikacje naukowe

1993

de Barbaro B., Cechnicki A.: Die Klinik als komplementarer Bereich. W: (red.) H. Ellebracht, B. Vieten: Systemische Ansatze im psychiatrischen Alltag. 33-42. Verlag Modernes Lernen, Dortmund 1993.

1994

de Barbaro B.: Sylwetki psychoterapeutów. Rozmowa z Klausem Diesslerem. Psychoterapia 2/89, 1994, 57-71

Drożdżowicz L. Ogólna teoria systemów. W: de Barbaro B. red. Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków: Collegium Medicum UJ, 1994; s. 9-17.

1995

Ostoja-Zawadzka K., de Barbaro B.: Klub rodziców pacjentów chorych na schizofrenię. Doświadczenia własne. Psychoterapia, 4(95), 1995, 5-12.

de Barbaro B.: Kontekst rodzinny choroby somatycznej. Sztuka leczenia, 2, 1995, 11-16.

Bomba J., de Barbaro B.: Czy portret w psychiatrii jest możliwy?. W: (red.) J. Bomba, B. de Barbaro: Psychiatria amerykańska lat dziewięćdziesiątych. Wyd. Collegium Medicum, Kraków 1995. s. 180-185.

1996

de Barbaro B. Dokąd zmierza systemowa teoria i terapia rodzin?

Psychoterapia, 3(98), 1996, 29-35.

1997

de Barbaro B.: Dzieje terapeuty rodzinnego. Znak, 10, 1997, 28-37.

Drożdżowicz L. Refleksje o przydatności idei społecznego konstrukcjonizmu w praktyce terapeutycznej. Psychoterapia 1997; 103: 13-16.

1998

de Barbaro B.: Klausa Deisslera sztuka dialogu terapeutycznego. W: Klaus G. Diessler: Terapia systemowa jako dialog. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998, 7-16.

de Barbaro B.: Superwizja w terapi rodzin: podejście konstrukcjonistyczne. Psychoterapia, 4 (107), 77-85, 1998.

de Barbaro M., de Barbaro B.: Tom Andersen i jego koncepcja teamu reflektującego. Psychoterapia, 4 (107), 65-67, 1998.

Ostoja-Zawadzka K., Furgał M., de Barbaro B.: Rytułały i ich zastosowanie w terapii rodzin. Psychoterapia, 4 (107), 87-94, 1998.

de Barbaro B.: Podstawy teoretyczne systemowej terapii rodzin w schizofrenii: rys historyczny. W: de Barbaro B. (red.): Schizofrenia w rodzini. str. 15-34. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999. [zmieniona i uzupełniona wersja XXX rozdziału z pracy "Brzemię rodziny w schizofrenii. Próba ujęcia systemowego". Suplement pisma Psychoterapia. Kraków, 1992].

1999

Drożdżowicz L., de Barbaro B.: Podejście systemowe - trendy aktualne. W: de Barbaro B. (red.): Schizofrenia w rodzinie. str. 35-50. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999.

Rostworowska M., Robak J., de Barbaro B., Budzyna-Dawidowski P., Ostoja-Zawadzka K.: Zasady psychoedukacji. W: de Barbaro B. (red.): Schizofrenia w rodzinie. str. 69-78. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999.

de Barbaro B., Drożdżowicz L., Ostoja Zawadzka K., Budzyna-Dawdowski P.: Współpraca z rodziną jako dialog - doświadxzenia własne. Przesłanki teoretyczne. str. 93-106. W: de Barbaro B. (red.): Schizofrenia w rodzinie. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999.

de Barbaro B., Ostoja-Zawadzka K., Drożdżowicz L.: Współpraca z rodziną jako dialog - doświadczenia własne. Sposoby współpracy z rodziną. str. 107-128. W: de Barbaro B. (red.): Schizofrenia w rodzinie. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999.

Budzyna-Dawidowski P., Ostoja-Zawadzka K., de Barbaro B.: Współpraca z rodziną jako dialog - doświadczenia własne. Analiza wybranych przypadków. str. 129-172. W: de Barbaro B. (red.): Schizofrenia w rodzinie. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999.

de Barbaro B.: Schizofrenia w rodzinie: Perspektywa konstrukcjonizmu społecznego. W: de Barbaro B. (red.): Schizofrenia w rodzinie. str. 173-185. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999.

de Barbaro. B.: Od czego zależy brzemię w rodzinie chorego na schizofrenię. Dialog, 8/1999, str. 55-64. [polska i niemiecka wersja językowa].

de Barbaro B., Szulecka K., de Pauw K.: Psychotyczna realizacja "mitu powrotu do ojczyzny": studium przypadku urojeniowego błędnego rozpoznawania osób. Psychiatria Polska, 1999, 5, 7 746.

2000

de Barbaro B.: Mapa rodziny jako klucz do terapii rodzin w schizofrenii. W: (red.) J. Bomba: Schizofrenia: różne konteksty - różne terapie. Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków 2000. str 53

Rostworowska M., Opoczyńska M., de Barbaro B.: Psychoterapeutyczny kontekst farmakoterapii w schizofrenii - dylematy terapeuty, pacjenta i rodziny. W: (red.) J. Bomba: Schizofrenia: różne konteksty - różne terapie. Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków 2000, str. 77-84.

Budzyna Dawidowski P., de Barbaro B., Furgał M.: Podejście systemowe w diagnozie leczeniu chorób psychosomatycznych. I. Systemowe rozumienie chorób psychosomatycznych, Psychoterapia, 3 (114), 2000, 41-50.

Budzyna Dawidowski P., de Barbaro B., Furgał M.: Podejście systemowe w diagnozie leczeniu chorób psychosomatycznych. Psychoterapia, 3 (114), 2000, 51-58.

Drożdżowicz L. Struktura "ja" w schizofrenii. Psychoterapia 2000; 4 (115): 21-34.

Drożdżowicz L., Opoczyńska M. Czy psychoterapia ma coś wspólnego z przyjaźnią? Teofil, Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Dominikanów 2002; 12: 56-61.

2001

de Barbaro B.: Rozmowa z rodziną pacjenta. Rozdział w pracy "Sztuka rozmowy z chorym". Wydawnictwo ad vocem, Kraków 2001, str. 219-230.

de Barbaro B.: Ujawniać czy nie ujawniać wobec pacjenta i jego rodziny diagnozę schizofrenii. Perspektywa konstrukcjonizmu społecznego. Psychiatria Polska. XXXV, 3, 417-428, 2001.

de Barbaro B.: Między zaniechaniem pomocy a terapeutyczną przemocą. Dialog 2001/10, s. 146-159.

de Barbaro B. Psychiatra wobec człowieka religijnego. Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2001, s. 67-74.

2002

de Barbaro B.: Choroby wewnętrzne i zewnetrzne polskiej mecycyny. Znak, 561, (2) 2002, 90-95.

Beauvale A., de Barbaro B., Namysłowska I., Furgał M.: Niektóre psychosomatyczne własności Kwestionariuszy do Oceny Rodziny. Psychiatria Polska, XXXVI, 1, 29-40, 2002.

Namysłowska I., Paszkiewicz E., Siewierska A., de Barbaro B., Furgał M., Drożdżowicz L., Józefik B.: Kwestionariusze Manfreda Cierpki do Oceny Rodziny. Psychiatria Polska, XXXVI, 1, 17-28, 2002.

Rostworowska M., Opoczyńska M., de Barbaro B.: Konsultacja rodzinna - możliwości i ograniczenia. Psychiatria Polska, XXXVI, 1, 41-49, 2002.

de Barbaro B.: Utrata, która wzbogaca. Posłwie do: Krzeptowska M.: Moja droga od rozpaczy do nadziei. Pocieszenie po śmierci dziecka. Wydawnictwo Znak 2002. s. 143-150.

de Barbaro B.: Różne konteksty i co z nich wynika. W: schizofrenia. Rózne konteksty, różne terapie. t.2., s. 9-11. Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków 2002.

de Barbaro B., Gdowska K.: Striagulowana zdrada - terapia z tą trzecią w tle". Opis przypadku. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 11, 2002, supl. 1 (14), 83-87.

de Barbaro B.: Teodora bywała szalona, czyli o zdrowiu psychicznym żony Jana Matejki. W: Zdzisław Gajda (red.): Zdrowie i choroba w domu Jana Matejki. Rozprawy z historii medycyny i filozofii medycyny. Kraków 2002, str. 12-18.

Nowobilski R., de Barbaro B., Furgał M.: Analiza depresji u chorych na astmę oskrzelową. Alergia, Astma Immunologia, 7 (4) 2002. de Barbaro B.: Kontakt w terapii rodzin - wybrane zagadnienia. Psychoterapia, 4/123, 23-30, 2002.

Gdowska K., Kołbik I.: Dwie narracje - dwa różne oczekiwania od terapii rodzinnej. Studium przypadku. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, 11, suplement 1 (14) 77-82.

2003

Rostworowska M., Opoczyńska M., de Barbaro B., Robak J.: Znaczenie konsultacji rodzinnej dla diagnozy psychiatrycznej. Psychiatria Polska, 4, 68-694-2003.

de Barbaro B.: Nowe czasy - nowe problemy rodzinne - nowe zadania terapeutyczne. W: (red.) Soszyńska G.: Pomagać rodzinie. Problemy współczesnej rodziny w ujęciu psychologicznym. Polihymnia, Lublin 2003., s. 48-55.

de Barbaro B., Zielińska E., Grabowski G., Budzyna Dawidowski P.: Drop out w terapii rodzin. Badania własne. Psychoterapia, 21-34, 4 (127) 2003.

de Barbaro B., Drożdżowicz L., Janusz B., Furgał M. Gdowska K., Czyż P., Kołbik I.: Czy terapia rodzin z nakazu sądowego ma sens? Psychoterapia 35-46, 4 (127) 2003.

2004

de Barbaro B.: Między diagnozą psychiatryczną a diagnozą rodzinną. Psychiatria, 2004.

de Barbaro B.: Between the psychiatric diagnosis and "the family diagnosis" Archives od Psychiatry and Psychoterapy. 2004, 3:77-88.

de Barbaro B.: Stygmatyzacja społeczna rodziny chorego psychicznie. W: (red.) Sałustowicz P.: Europa i praca. Warszawa 2004, Biuro rzecznika Praw Obywatelskich, s. 135-143.

de Barbaro B., Józefik B. Szwajca K.: Problem żydowski? Problem polski? Refleksje nad procesem grupowym krakowskich psychoterapeutów. Psychoterapia, 3 (130), 73-80, 2004.
Przedruki w:

de Barbaro B.: "Schizofrenia" jako klątwa. W: Schizofrenia: różne konteksty - różne terapie. Tom 3., Wybór prac pod. red. Andrzeja Cechnickiego i Jacka Bomby. Biblioteka Psychiatrii Polskiej. Kraków 2004, s. 57-66.

de Barbaro B.: O pożytkach i niebezpieczeństwach feministycznej terapii rodzin. W: Józefik B., de Barbaro B. (red): Terapia rodzin a perspektywa feministyczna. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004. s. 135-148

Józefik B., de Barbaro B.: Wprowadzenie. W: Józefik B., de Barbaro B. (red.): Terapia rodzin a perspektywa feministyczna. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004. s. 7-11.

de Barbaro B., Drożdżowicz L., Janusz B., Gdowska K.: Terapia małżeńska jako "szukanie dobrych słów". Psychoterapia 4 (131), 2004, s. 29-36.

2005

Drożdżowicz L. Obronna rola obrazu siebie w przebiegu schizofrenii. The defensive role of the self-image in schizofrenia. Psychoterapia 2005, 2: 57–68.

Nowobilski R., Czyż P., Furgał M., Wegrzyn-Śliwka A., Ptak-Witkowska A., Kliczewska A., Bochenek G., Adamek Ł., Polczyk R., Niżankowska-Mogilnicka E., de Barbaro B., Szczeklik A.: Wpływ muzykoterapii biernej na poziom leku u chorych hospitalizowanych z powodu astmy oskrzelowej. The influence of musicotherapy on anxiety level in hospitalized asthmatic patients. Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, 2005, CXIII, 4(4) 314-319.

Nowobilski R. Furgał M., Bochenek G., Pulka G, Dyczek A., Pulczyk R., Niżankowska-Mogielnicka E., de Barbaro B., Szczeklik A.: Psychopatologiczne i osobowościowe uwarunkowania odczuwania duszności u chorych na astmę. Psychopatological and personality conditions of shortness of breath in asthmatic patiens. Alergia – Astma – Immunologia. 2005, 10 (4), 202- 205.

de Barbaro B.: Rodzina kołem się toczy. Family goes round. Charaktery 2005, 12:8–11.

de Barbaro B., Józefik B. a/Problem żydowski? Problem polski? Refleksje nad procesem grupowym krakowskich psychoterapeutów. Dialog 2005, 13: 112–115. Jewish problem? Polish Problem? Reflections on group process od Kraków psychotherapists. b/ /Ein jüdisches Problem? Ein polnisches Problem? Überlegungen zu Vorgängen in eiener Gruppe Krakauer Therapeuten. Dialog 2005; 116–120.

de Barbaro B., Ostoja Zawadzka K., Cechnicki A.: Możesz pomóc. Poradnik dla rodzin pacjentów chorych na schizofrenię i zaburzenia schizotypowe. You may help. A guide book for schizophrenic and schizotypic disorders patiens’s families.Wydawnictwo UJ, s.170

2006

de Barbaro B., Drożdżowicz L.: Problemy etyczne w terapii małżeńskiej. (Ethical problems in marital therapy) Psychoterapia 2 (137), 27-34, 2006.

de Barbaro B.: Narracje rodzinne: terapia poprzez szukanie nowych opowieści. (Family narratives,: therapy through the search for new stories). Przyjęto do Psychologia Jakości Życia, 2, 2006.

Tomczak P. Poszerzone badania nad religijnością pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii. Religiousness of patients with diagnosis of schizophrenia. Wide-ranging studies. Psychiatria Polska 2006, 5, s. 885–899.

2007

Orwid M., Bomba J., de Barbaro B.: Stan wojenny jako społeczna sytuacja stresowa i jej psychologiczne następstwa. Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007, 2: Marshall law as a social stress and its psychological consequences.

Nowobilski R. Furgał M., Czyż P, de Barbaro B., Polczyk R, Bochenek G, Niżankowska-Mogilnicka E, Szczeklik A. Psychopathology and Personality Factors Modify the Perception of Dyspnea in Asthmatics. Journal of Asthma 44:1–5, 2007

de Barbaro B. Choroba jako dobro. W: Oblicza dobra. Sympozja 2. s. 173-176. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007. Illness as welfare

de Barbaro B.: Po co psychiatrii postmodernizm. Psychoterapia 2007, 3(142): 5–14. Why does psychiatry need postmodermism?

de Barbaro B. Postpsychiatria: surowy krytyk nowoczesnej psychiatrii. Psychiatria po dyplomie 2007, 6: 17–23. Post-psychiatry – a harsh critique of contemporary psychiatry

de Barbaro B. A change of patient’s self in the context of the psychiatric system. An empirical study. 6th Congress of the European Family Therapy Association and 32nd Association for Family Therapy and Systemic Practice UK Conference. 4th -6th October 2007, Glasgow. Programme and Book of Abstracts, p. 57

de Barbaro B.: Opętanie – perspektywa konstrukcjonizmu społecznego. Psychiatria Polska - suplement, XLI, 3/2007, streszczenie s.32. Possesion – social consttructionism perspective

de Barbaro B., Bobrzyński J.: Oddział stacjonarny: od azylu do przestrzeni dialogu. Psychiatria Polska - suplement, XLI, 3/2007, streszczenie: s.31. Psychiatric inpatient unit – from asylum to the space of dialogue

Drożdżowicz L., Janusz B., Widelska K., de Barbaro B.: „If I start to talk, my heart will break”. Work with trauma related to the tragic death of a child in the family - case study. 6th Congress of the European Family Therapy Association and 32nd Association for Family Therapy and Systemic Practice UK Conference. 4th -6th October 2007, Glasgow. Programme and Book of Abstracts, p. 178.

Furgal M., Nowobilski R., de Barbaro B., Dembinska E..: „Family relations and symptoms of asthma.” 6th Congress of the European Family Therapy Association and 32nd Association for Family Therapy and Systemic Practice UK Conference. 4th -6th October 2007, Glasgow. Programme and Book of Abstracts, p. 83

de Barbaro B., Józefik B., Drożdżowicz L., Szwajca K.: Polsko-Izraelskie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego: dynamika i dylematy grupy polskiej. Psychiatria Polska, tom XLI Nr 3 – 2007 Syplement, s. 32. Polish-Israeli Mental Health Association: dynamics and dillemas of the Polish group

Furgal M., Nowobilski R. de Barbaro B. Relacje małżeńskie i psychopatologia w astmie oskrzelowej. XLII Zjazd Psychiatrów Polskich, Szczecin, 2007, streszczenie w Psychiatria Polska, tom XLI Nr3-2007, Suplement, str. 40 Family relations in asthma

Gierat B., Furgał M, Diagnostyczne badania pomocnicze. w: Heitzman J. (red.) Psychiatria. Podręcznik dla studiów medycznych, 2007, PZWL, Warszawa [Accesory examinations in psychiatry]

2008

 

de Barbaro B., Drożdżowicz L.,  Janusz B., Gdowska K., Dembińska E., Kołbik I., Furgał M.: Multi-Couple Reflecting Team.  Preliminary Report.   Journal of Marital and Family Therapy.  Vol. 34, 3, 287-297, 2008.

 

de Barbaro B., Opoczyńska M., Rostworowska M., Drożdżowicz L., Golański

M.: Changes in the patient’s identity in the context of a psychiatric system – an empirical study.  Journal of Family Therapy, Vol. 30,4, 438-449, 2008.oryg

 

Jabłoński M, Furgał M, Dudek D, Zięba A.: Miejsce psychoonokologii we współczesnej psychiatrii. Psychiatria Polska, 2008, 5, s. 749–765.

 

de Barbaro B.: Why does psychotherapy need postmodernism”.  Archives of

Psychiatry and Psychotherapy. Przyjęte do druku, planowane wydanie: zeszyt 3/2008.

Wydane wcześniej jako:  de Barbaro B.: Po co psychiatrii postmodernizm.  Psychoterapia, 3 (142) 5-15, 2007.

 

de Barbaro B. : Jak powstaje tożsamość pacjenta psychiatrycznego.  W: (red.)

Oleś P., Batory A.: Tożsamość i jej przemiany a kultura.  Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, 203-214.

 

de Barbaro B.: Opowieści, które nas tworzą.  Charaktery, 1, 28- 31, 2008.

 

 

2010

 

Janusz B., Bobrzyński J., Furgał M., de Barbaro B., Gdowska K. O potrzebie badań jakościowych w psychiatrii.  Psychiatria Polska, 44, 1, 5-11, 2010

 

Bogdan de Barbaro, B , Józefik, B., Drożdżowicz, L, Szwajca, K. In the face of anti-Semitism: thoughts of Polish psychotherapists. Archives of. Psychiatry and Psychotherapy 2010. 12 , 55-60

 

de Barbaro B.: Postmodernistyczna wizja integracji. W:  Grzesiuk L., Suszek H. (red.) Psychoterapia.  Integracja. Wyd. Psychologii i Kultury ENETEIA, Warszawa 2010, 207-216.

 

Furgał M. Opór rodziny przed leczeniem. Psychozy indukowane, psychozy rodzinne. W: Heitzman J. (red) Psychoedukacja w praktyce Lekarza Psychiatry. Termedia, Poznań 2010

 

Furgał M. Terapia Rodziny z dzieckiem autystycznym. W: Pietras T., Witusik A., Gałecki P. (red) Autyzm – epidemiologia, diagnoza, terapia, Continuo, Wrocłąw 2010

 

  

2011

 

Klimkowicz-Mrowiec A, Furgał M, Słowik A, Szczudlik A: Reversible limbic encephalitis in a person with Alzheimer's disease. Journal of  American Geriatric Society 2011, 59, 4, 757–759.

Nowobilski R, Furgał M, Polczyk R, de Barbaro B, Szczeklik A: Gender gap in psychogenic factors may affect perception of asthma symptoms. Journal of Investigation Allergical Clinical Immunology 2011, 21, 3, 193–198.


Mariusz Furgał, Roman Nowobilski, Bogdan Barbaro, de Romuald Polczyk, Andrzej Szczeklik:
Locus of control and selected mental health variables in asthmatics: what are the associations with dyspnea?
Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej 2011, 121, 6, 187–192.

 

De Barbaro B. Podstawy psychoterapii. W: Jarema M, Rabe-Jabłońska J, red. Psychiatria : podręcznik dla studentów medycyny. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2011, s. 617–651.

 

Chrząstowski S, de Barbaro B. Postmodernistyczne inspiracje w psychoterapii. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2011, ss. 251

 

de Barbaro B. Terapie postmodernistyczne. W: Grzesiuk L, Suszek H, red. Psychoterapia. Szkoły i metody. Warszawa: Wydawnictwo Eneteia; 2011, s.253–282.

 

2012

 

Mariusz Furgał. Terapia rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną.
W: Niepełnosprawność intelektualna : etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia.
Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Kingi Bobińskiej, Tadeusza Pietrasa, Piotra Gałeckiego, Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2012
 

de Barbaro B. Komentarz do: Zrozumieć naukę o syntezie wiedzy.
 Psychiatr. Dypl. 2012 : T. 9, nr 4, s. 49-51, bibliogr. 8 poz.
 

Barbara Józefik, Bernadetta Janusz, Bogdan de Barbaro, Koncepcja dialogowego Ja w psychoterapii - założenia teoretyczne. Psychiatr. Pol. 2012 : T. 46, nr 5, s. 857-865,


Bernadetta Janusz, Barbara Józefik, Bogdan de Barbaro. Zastosowania koncepcji dialogowego Ja w psychoterapii, zwłaszcza w terapii rodzin.  Psychiatr. Pol.
Szczegóły: 2012 : T. 46, nr 5, s. 867-875,.
 

Wystąpienia na konferencjach

de Barbaro B.: Interwencje rodzinne jako alternatywa hospitalizacji. Praca przedstawiona na XXXVII Zjeździe Naukowym Psychiatrów Polskich. Poznań, kwiecień 2002.

Orwid M., Barbaro B., Bomba J., Józefik B., Modrzejweska R., Pietruszewski K.: Presumptions and Practice of "Families Therapy at Risk". London, lipiec 1992.

de Barbaro B.: Family burden in schizophrenia as an element of relational system. Praca przedstawiona na Konferencji "Families at Risk". London, lipiec 1992.

de Barbaro B., Drożdżowicz L.: Toward a system? Oriented inpatient unit for psychotic patients. Praca przedstawiona na I Kongresie Europejskiego Towarzystwa Terapii Rodzin. Sorento, listopad 1992.

Drożdżowicz L., Dawidowski P., de Barbaro B.: Therapeutic experiences with mixed Polish - American and Polish - German marriages. Referat wygłoszony na VI Światowej Konferencji Terapii Rodzin, Budapeszt, sierpień 1994. Streszczenie - w książce abstraktów, str. 163.

de Barbaro B.: The weakening of overprotective institutions - changes and risks for family life. Praca przedstawiona na Międzynarodowej Konferencji EFTA, Ateny 1994. Streszczenie na str. SII A23.

de Barbaro B., Ostoja-Zawadzka K., Budzyna-Dawidowski P., Drożdżowicz L., Kolbik I.: Overcoming contradictions between psychoeducation and systemic therapy in schizophrenia: a multilevel approach. Praca przedstawiona na XIV Światowym Kongresie Psychiatrii Społecznej. Hamburg 1994. Streszczenie na str. 63.

de Barbaro B.: Systemowa terapia rodzin pacjentów chorych na schizofrenię. Referat wygłoszony na zebraniu Oddziału Wielkopolsko-Lubuskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Poznań, listopad 1994.

de Barbaro B.: Budzyna Dawidowski P., Drożdżowicz L., Kołbik I., Ostoja-Zawadzka K.: Psychiatria w kształceniu lekarza rodzinnego. Referat wygłoszony na XXXIII Zjeździe Psychiatrów Polskich, Wrocław 1995.

de Barbaro B., Ostoja Zawadzka K.: Blaski i cienie psychoedukacji rodzin w schizofrenii. Referat wygłoszony na konferencji "Nowe standardy w psychiatrii". Wrocław, październik 1996.

de Barbaro B.: Brzemię rodziny w schizofrenii. Referat wygłoszony na I Sympozjum Bochum Kraków, Kraków maj 1997.

de Barbaro B.: Drożdżowicz L., Budzyna Dawidowski P., Furgał M.: Family with a schizophrenic patient: a 10-year follow-up. Referat przedstawiony na III Europejskim Kongresie Terapii Rodzin. Barcelona, październik 1997. Streszczenie w książce abstraktów, str. 234.

de Barbaro B., Drożdżowicz L., Kołbik I., Furgał M.: Marriage and schizophrenia: 10 years after onset the illness. Referat przedstawiony na III Europejskim Kongresie Terapii Rodzin Barcelona, październik 1997. Streszczenie w książce abstraktów, str. 232.

de Barbaro B.: Uraz migracyjny a zdrowie psychiczne. Referat wygłoszony na konferencji "Kraj - emigracji; emigracja krajowi". Kraków, kwiecień 1998.

de Barbaro B., Dębiec J., Drożdżowicz L.: Dialog między terapeutami a duszpasterzami - doświadczenia włąsne. Referat wygłoszony na XXXIX Zjeżdzie Psychiatrów Polskich, Bydgoszcz, czerwiec 1998. Streszczenie w książce abstraktów, str. 7.

Drożdżowicz L., de Barbaro B.: Self acceptance during the course of schizophrenia - implications psychoterapy. Referat wygłoszony na 17. Światowym Kongresie Psychoterapii, Warszawa, sierpień 1998. Streszczenie w książce abstraktów, str. 22.

de Barbaro B.: Superwizja w terapii rodzin. Referat wygłoszony na II Konferencji Klubu Psychoterapii i Psychoedukacji. Kraków, październik 1998.

de Barbaro B.: Terapia rodzin w schizofrenii jako diagnoza możliwości. Referat wygłoszony na Konferencji Naukowej "Schizofrenia: Różne konteksty, różne terapie". Kraków, listopad 1998.

de Barbaro B.: Schizofrenia w rodzinie - studium przypadku . Referat wygłoszony na Konferencji Naukowej "Kazuistyka w Psychiatrii", Szczyrk, wrzesień 1999.

de Barbaro B.: Opetanie czy "opętanie". Jak uniknąć epistemologicznej wieży Babel. Referat wygłoszony na IV Konferencji "Psychiatria a Ekologia". Podlescie, październik 1999.

de Barbaro B.: Analiza przypadku z perspektywy konstrukcjonizmu społecznego. Wystąpienie na I Krajowej Konferencji Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Jadwisin, październik 1999.

de Barbaro B.: Rodzina: przeszkoda czy pomoc w terapii schizofrenii. Referat wygłoszony na konferencji "Wpółpraca w leczeniu chorych na schizofrenię, ich rodzin, lekarzy i terapeutów". Warszawa, marzec 2000.

de Barbaro B. Schizofrenia w rodzinie. Dialog między mapami. Referat wygłoszony na konferencji "Psychiatria środowiskowa - nowe możliwośći". Szczyrk, kwiecień 2000.

Nowobilski R., de Barbaro B., Kołbik I.: Lęk i depresja u chorych na astmę oskrzelową. Specyfika programy rehabilitacji tych chorych. Plakat przedstawiony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Lęk i depresja problemem interdyscyplinarnym w medycynie". Bydgoszcz, czerwiec 2000.

Kołbik I., de Barbaro B.: Szkolenie w terapii rodzin i psychoterapii. Plakat przedstawiony na II Konferencji Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Debno, październik 2000.

de Barbaro B.: Wielość schizofrenii. Referat przestawiony na konferencji Zakopane, październik 2000.

de Barbaro B.: Między zaniechaniem pomocy a terapeutyczną przemocą. Referat przedstawiony na XI Polsko - Niemieckim Sympozjum, Mr, październik 2000.

de Barbaro B.: Chroniczne czy pseudochroniczne objawy schizofrenii? Zdjęcia warsztatowe na konferencji psychiatrycznej, Warszawa, październik 2000.

de Barbaro B.: Różne konteksty i co z nich wynika. Referat wygłoszony na II konferencji z cyklu "Schizofrenia - różne konteksty - różne terapia". Kraków, listopad 2000.

de Barbaro B.: Psychiatra wobec człowieka religijnego. Referat przedstawiony na konferencji Papieskiej Akademii Teologicznej "Duchowość dzisiaj - kontekst religijny i kulturowy", Kraków, grudzień 2000r.

de Barbaro B., Zielińska E., Grabowski G.: Drop-out w terapii rodzin. Badanie własne. Referat wygłoszony na Zjeździe Sekcji Psychoterapii PTP, Kraków, grudzień 2000.

de Barbaro B.: Terapia rodzin w schizofrenii: komu, po co, kiedy? Seminarium prowadzone na konfrenecji "Leczenie schizofrenii - nowe perspektywy w nowym millenium". Warszawa, styczeń 2001.

de Barbaro B.: Zapobieganie pseudochroniczności w schizofrenii poprzez terapię systemową. Referat wygłoszony na XL Zjeździe Naukowym Psychiatrów, Kraków, czerwiec 2001. Streszczenie w: Psychiatria Polska, XXXV, 2/2001, Suplement, str. 13.

de Barbaro B.: Księża i psychiatrzy: rywale czy współpracownicy? Referat wygłoszony na XL Zjeździe Naukowym Psychiatrów Polskich, Kraków, czerwiec 2001. Streszczenie w psychiatria Polska, XXXV, 3/2001 Suplement, str. 13.

de Barbaro B., Drożdżowicz L., Furgał M., Kołbik I.: Autoportret rodziny w kryzysie. Referat wygłoszony na XL Zjeździe Naukowym Psychiatrów Polskich, Kraków, czerwiec 2001. Streszczenie w: Psychiatria Polska, XXXV, 3/2001 Suplement, str. 12.

Furgał M., de Barbaro., Gdowska M.: Autoportret rodziny osób z chorobą niedokrwienną serca. Referat wygłoszony na XL Zjeździe Naukowym Psychiatrów Polskich, Kraków, czerwiec 2001, Streszczenie w: Psychiatria Polska, XXXV, 2/2001 Suplement, str. 65.

Namysłowska I, de Barbaro B., Beauvale A., Drożdżowicz L,. Furgał M., Józefik B., Ewa Paszkiewicz, Siewierska A.: Kwestionariusze Oceny Rodziny Manfreda Cierpki oraz ich polska adaptacja. Referat wygłoszony na XL Zjeździe Naukowym Psychiatrów Polskich, Kraków, czerwiec 2001. Streszczenie w: Psychiatria Polska, XXXV, 3/2001 Suplement, str. 160.

Drożdżowicz L., de Barbaro B., Musiej M.: Autoportret rodziny osób chorych na schizofrenię. Referat wygłoszony na XL Zjeździe Naukowym Psychiatrów Polskich, Kraków, czerwiec 2001. Streszczenie w: Psychiatria Polska, XXXV, 3/2001 Suplement, str. 58.

de Barbaro B., Furgał M., Drożdżowicz, Kołbik I.: Family therapy training for general practitioners. Referat wygłoszony na IV Europan Conference od the Europan Family Therapy Assocation. Budapest, czerwiec 2001. Streszczenie w Book od Abstracts, str. 17.

Furgał M., de Barbaro B., Drożdżowicz, Musiej M., Gdowska K., Walczyński B.: Diffren problems, diffrent marital relationships: comparison of the relationship in marriages affected by ischaemic hearth disease and i tjose seeking help with a martial crisis. Referat wygłoszony na IV Europan Conference of the Europan Family Therapy Assocation. Budapest, czerwiec 2001. Streszczenie w Book of Abstract, str. 24.

Barbaro B.: Przemoc stosowana przez psychiatrów. Referat wygłoszony na Konferencji "Nowoczesnia Psychiatria wobec realiów", Gniezno, październik 2001.

de Barbaro B.: Nazwa "schizofrenia" w trójkącie pacjent - rodzina - lekarz. Referat wygłoszony na konferencji "Nowe możliwości w terapii psychiatrycznej - nowe szande adaptacji pacjenta w środowisku". Wigry, maj 2002.

de Barbaro B.: Informować czy nie informować rodziny o rozpoznaniu schizofrenii?. Referat wygłoszony na konferencji "Pomoc chorym psychicznie - sukcesy i porażki", Ustroń, czerwiec 2002.

Nowobilski R., de Barbaro B.: Analiza depresji u chorych na astmę oskrzelową. Praca prezentowana na IV Konferencji Środkowo-Europejskiej, Łódź, czerwiec 2002. Streszczenie w: Alergia Astma Immunologia - Przegląd Kliniczny, tom 7, supl. 2, czerwiec 2002, str. 155.

de Barbaro B.: Rodzina jako źródło siły lub słabości. Referat wygłoszony na Konferencji Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie. Kraków, wrzesień 2002.

de Barbaro B.: Kontrast terapeutyczny w terapii rodzin. Referat wygłoszony na Konferencji Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Kraków, październik 2002.

de Barbaro B.: "Ładne" i "brzydkie" słowa w psychiatrii. Referat wygłoszony na Konferencji Francusko-Polskiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego, Kraków, październik 2002.

de Barbaro.: "Schizofrenia" jako klątwa. Referat wygłoszony na III Konferencji "Schizofrenia - różne konteksty - różne terapie". Kraków, listopad 2002.

de Barbaro.: O możliwościach i trudnościach współpracy między pacjentem, rodziną i terapeutą. Referat wygłoszony na sympozjum Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca. Kraków, grudzień 2002

de Barbaro B.: Współczesne tendencje w terapii rodzin. Referat wygłoszony w Instytucie Psychologii Uniwersystetu Warszawskiego. Waszawa, kwiecień 2003.

de Barbaro B.: Wady diagnozy "schizofrenia". Referat wygłoszony w Szkole Wyższej Nauk Społecznych, Warszawa, kwiecień 2003.

de Barbaro B.: Refleksje nad słowem "schizofrenia". Referat wygłoszony w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Warszawa czerwiec 2003.

de Barbaro B.: W jaki sposób istnieje schizofrenia? Referat wygłoszony na konferencji "To co najważniejsze. Leczenie i rehabilitacja osobów z przewlekłymi chorobami psychicznymi". Białystok, wrzesień 2003.

de Barbaro B.: Sposoby radzenia sobie przez rodziny osób chorych na schizofrenię. Referat wygłoszony na konfernecji "Farmakoterapia, psychoterapia i rehabilitacja zaburzeń psychotycznych. Psychiatria wobec stresów dnia codziennego i zjawisk masowych. Warszawa, listopad 2003.

de Barbaro B.: Stygmatyzacja społeczna rodziny chorego psychicznie. Referat wygłoszony na III Konwencji Ruchu Przeciw Bezradności Społecznej. Kraków, listopad 2003.

de Barbaro B.: Nowe czasy - nowe trudności rodzinne. Referat wygłoszony na konferencji Pomóc rodzinie. Lublin, listpoad 2003.

de Barbaro B., Józefik B., Orwid M.: Rozwój i zmiany w systemowym paradygmacie rodzinnym. Referat wygłoszony na X Sympozjum Sekcji Naukowej Psychoterapii. Jurata, kwiecień 2004.

Drożdżowicz L., Janusz B., de Barbaro B.: Plakat przedstawiony na VI Sympozjum Sekcji Terapii Rodzin. Jurata, czerwiec 2004.

de Barbaro B.: Zalety i ograniczenia psychoedukacji rodzin w schizofrenii. Referat wygłoszony w Szpitalu Psychiatrycznym w Łodzi. Kwiecień 2004.

de Barbaro B.: Między rozpoznaniem psychiatrycznym, a "rozpoznaniem rodzinnym". Referat wygłoszony na XLI Zjeździe Psychiatrów Polskich, Warszawa, czerwiec 2004, XXXVIII, 3, s. 12.

de Barbaro B.: Terapia rodzin - pomoc czy przeszkoda w diagnozie. Referat wygłoszony na XLI Zjeździe Psychiatrów Polskich, Warszawa, czerwec 2004,. Streszczenie zamieszczone w Psychiatrii Polskiej, 2004, XXXVIII, 3, s. 13.

de Barbaro B.: O zaletach i trudnościach współpracy między psychoterapeutami a duszpasterzami. Referat wygłoszony na XLI Zjeździe Psychiatrów Polskich, Warszawa, czerwiec 2004. Streszczenie zamieszczone w Psychiatrii Polskiej, 2004, XXXVIII, 3, s. 12.

de Barbaro B.: Psychiatryczne nazwy tworzą psychiatryczną rzeczywistość (na przykładzie "schizofrenii"). Referat wygłoszony na XLI zjeździe Psychiatrów Polskich, Warszawa, czerwiec 2004. Streszczenie zamiesczone w Psychiatrii Polskiej, 2004, XXXVIII, 3, s. 12.

de Barbaro B., Drożdżowicz L., Janusz B., Gdowska K.: Martial therapy: Seeking "the right words". Poster przedstawiony na Third International Conference on the Dialogical Self. Warszawa, sierpień 2004. Streszczenie zamieszczone w Book of Abstract, s. 20.

de Barbaro B.: Stare wartości - nowe wyzwania w psychiatrii. Referat wygłoszony na XV Sympozjum Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego. Mengladbach, wrzesień 2004.

de Barbaro B.: Jak powstaje tożsamość pacjenta psychiatrycznego. How does a psychiatric patient’s identity arises? Referat wygłoszony na XXXII Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Kraków, wrzesień 2005. Streszczenie w Księdze Streszczeń, s.135.

de Barbaro B., Drożdżowicz L., Janusz B., Furgał M.: The multi-couple reflecting team as a method of therapeutic intervention. Preliminary report. Referat wygłoszony na The International Conference on Family Therapy, Washington, DC, czerwiec 2005. Streszczenie w: Book of Abstract, str. 62.

de Barbaro B., Drożdżowicz L., Janusz B., Gdowska K., Furgał M.: Kiedy w terapii rodzin „pozytywne przeformułowanie” powoduje pozytywne skutki? When „the positive reformulation” causes positive effects in family therapy. Referat wygłoszony na XXXII Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Kraków, wrzesień 2005. Streszczenie w Księdze Streszczeń, s.136.

Drożdżowicz L. Terapia małżeńska jako proceds dekonstuowania więi z rodzicami – refleksje z pespektywy terapeuty rodzinnego. Marital therapy as a process of deconstruction of bonds with parents — some reflections from the family therapist’s perspective.“Żyć wspólnie: odkrywać Innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele”. XXXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 22–25 września 2005.

Drożdżowicz L., Janusz B., de Barbaro B., Furgał M.: The integrative approach to family therapy — case study. Referat wygłoszony na The International Conference on Family Therapy, Washington, DC, czerwiec 2005. Streszczenie w: Book of Abstract, str. 62.

Furgał M., de Barbaro B., Drożdżowicz L., Janusz B.: Can heartache help the family? Referat wygłoszony na The International Conference on Family Therapy, Washington, DC, czerwiec 2005. Streszczenie w: Book of Abstract, str. 56.

Furgał M., Nowobilski R., de Barbaro B., Polczyk R., Szczeklik A.: Relations between intensity of asthma symptoms and functioning of the patient’s family. Abstracts of 15th ERS Annual Congress. Copenhagen, Denmark, September 17-21 2005. European Respiratory Journal. Vol. 26, supl. 49, September 2005., str.47.

Janusz B., Furgał M., de Barbaro B., Drożdżowicz L.: The rite of passage in contemporary European culture: Family life and an individual identity. Referat wygłoszony na The International Conference on Family Therapy, Washington, DC, czerwiec 2005. Streszczenie w: Book of Abstract, str. 83.

Nowobilski R., Furgał M., Bochenek G., Pulka G., Niżankowska - Mogielnicka E., de Barbaro B., Szczeklik A.: Psychopatologiczne i osobowościowe uwarunkowania duszności u chorych na astmę. Psychopatological and personality conditions of shortness of breath in asthmatic patiens. Sesja posterowa na VII Konferencji Środkowo – Europejskiej „Alergia - Astma – Immunologia Kliniczna”. Łódź, czerwiec 2005. Streszczenie w: Alergia - Astma – Immunologia. Przegląd kliniczny, str.173.

de Barbaro B., Opoczyńska M., Janusz B., Drożdżowicz L., Gdowska K.: From a person to a patient – psychiatric hospitalization as a context for narration change. Praca przedstawiona na Fourth International Conference on the Dialogical Self. Braga, maj 2006. Streszczenie: Book of Abstracts, s. 72.

de Barbaro B.: Instytucja psychiatryczna a terapia rodzin w schizofrenii. (Psychiatric institution and family therapy in schizophrenia.) Praca przedstawiona na Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej, Międzyzdroje, czerwiec 2006. Streszczenie: Wiadomości Psychiatryczne, supl. do nr. 2/2006, s.9.

Furgał M., Nowobilski R., de Barbaro B., Czyż P., Polczyk R., Bochenek G., Marciniak – Sroka J., Niżankowska E., Szczeklik A.: Psychiatric symptoms in asthmatics – different presentation in men and women. Praca przedstawiona na European Respiratory Society Annual Congress, Sept. 2006. Streszczenie w: European Respiratory Journal 2006, 28, supl. 50, s. 688

de Barbaro B., Drożdżowicz L.: The ‘too easy’ and ‘too difficult’ student in family therapy training. Praca przedstawiona na III Meeting of Trainers, European Family Therapy Association. Sept. 2006, Rhodos. Streszczenie w Book of Abstracts, s. 23.

de Barbaro B.: Jak pierwsza hospitalizacja psychiatryczna zmienia rodzinną percepcję osoby chorej na schizofrenię. Wyniki badań. (How does the first hospitalization changes family’s perception of schizophrenic patients.) Praca przedstawiona na Euroregionalnej konferencji Naukowo-Szkoleniowej w ramach XII Bieszczadzkich Dni Psychiatrycznych, październik 2006. Streszczenie w Pamiętniku Konferencji, s. 15.

Nowobilski R., Furgał M., de Barbaro B., Polczyk R., Czyż P., Marciniak – Sroka J., Niżankowska E., Szczeklik A.: Dyspnea and personality profile in asthmatics. Praca przedstawiona na European Respiratory Society Annual Congress, Sept. 2006. Streszczenie w European Respiratory Journal, s.684

Nowobilski R., Bukowczan M., Soja J., Furgal M., Prokop A. Włoch T., Piliński R, Pirowska A, Sładek K., Szczeklik A. Fctors influencing Exercise Capacity in Patients with Interstitial Lung Disease. Praca przedstawioan na International Conference of American Thoracic Society, May 19-24 San Diego, California, USA. Streszczenie w “Proceedings of American Thoracic Society Vol 3, Abstract Issue, April 2006, s.237

de Barbaro B. A change of patient’s self in the context of the psychiatric system. An empirical study. 6th Congress of the European Family Therapy Association and 32nd Association for Family Therapy and Systemic Practice UK Conference. 4th -6th October 2007, Glasgow. Programme and Book of Abstracts, p. 57

Drożdżowicz L., Janusz B., Widelska K., de Barbaro B.: „If I start to talk, my heart will break”. Work with trauma related to the tragic death of a child in the family - case study. 6th Congress of the European Family Therapy Association and 32nd Association for Family Therapy and Systemic Practice UK Conference. 4th -6th October 2007, Glasgow. Programme and Book of Abstracts, p. 178.

Furgal M., Nowobilski R., de Barbaro B., Dembinska E..: „Family relations and symptoms of asthma.” 6th Congress of the European Family Therapy Association and 32nd Association for Family Therapy and Systemic Practice UK Conference. 4th -6th October 2007, Glasgow. Programme and Book of Abstracts, p. 83

Furgal M., Nowobilski R. de Barbaro B. Relacje małżeńskie i psychopatologia w astmie oskrzelowej. XLII Zjazd Psychiatrów Polskich, Szczecin, 2007, streszczenie w Psychiatria Polska, tom XLI Nr3-2007, Suplement, str. 40

Szanowni Państwo,
W imieniu "trzech sekcji" zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w konferencji Zaburzenia osobowości w praktyce klinicznej.

Czytaj dalej »